Arvomme

ELÄMÄ

Asiakas ja hänen elämänsä on arvojemme ydin. Toimimme asiakaslähtöisesti, aina asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden, tarjoten vaihtoehtoisia vastaanottotapoja. Näemme, että asiakas on elämänsä keskipisteessä ja slogamme: ”Olet elämäsi tärkein ihminen” on lähtökohta työskentelylle. Kuulemme mielellämme palautetta työstämme ja pyrimme ohjaamaan työtämme asiakaspalautteiden pohjalta. Haluamme ottaa asiakkaat mukaan palveluidemme kehittämiseen.

ETÄ

Joustavuus ja matala kynnys palveluille. Helposti ja joustavasti tavoitettavat psykologipalvelut, aina asiakkaan tarpeista käsin suunniteltuina. Olemme joustavia ja ketteriä tarjoamaan erilaisia palveluja ja vastaanottoja asiakkaan tarpeista käsin. Me emme tunne ns. virastotyöaikoja, vaan me tunnemme ennen kaikkea ihmisen yksilöllisine tarpeineen.

EDELLÄKÄVIJÄ

Edelläkävijyys ja rohkeus. Tiedostamme nykyajan tarpeet ja vaatimukset. Olemme ketteriä ja kuljemme nykyhetkessä. Seuraamme maailman menoa ja tätä aikaa. Rohkeutemme ja halu kehittyä ja kehittää vie meitä eteenpäin, emmekä jämähdä tekemään vain totuttuja toimintatapoja – uskomme myös etävastaanottoon.

ETEENPÄIN

Meidän työskentelyämme ohjaa usko asiakkaan tulevaisuuteen. Katse ja fokus on enemmän nykyhetkessä ja tulevaisuudessa, kuin menneisyydessä. Katsomme asiakkaan kanssa yhdessä eteenpäin, kohti huomista.