Eliisa Niemi-Peltola

Nimeni on Eliisa Niemi-Peltola ja olen E-psykologin palvelun perustaja ja omistaja. Olen kokonaisvaltaisesta terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostunut psykologi. Minulla on kokemusta sekä perus­terveyden­huollon että erikois­sairaan­hoidon puolelta sekä yksityisenä psykologina toimimisesta. Tarjoan arviota ja tukea mm. erilaisiin ja hankaliin mielialapulmiin (esim. masennus, ahdistus), stressiin ja uupumukseen sekä erilaisiin elämän muutostilanteisiin. Minua kiinnostaa myös ulkosuomalaisen haasteet. Erityinen mielenkiintoni kohdistuu pelkoihin, erityisesti sosiaaliset pelot ja niihin liittyvä voimakas jännittäminen on mielenkiintoni kohteena. Myös itseluottamus ja minäpystyvyys ovat lempiteemojani. Lisäksi terveyskäyttäytyminen, elintapojen ja painonhallinnan ohjaaminen on osaamisaluettani. Teen myös persoonallisuuden kartoitusta psykologin testeillä, joihin olen kouluttautunut.

E-psykologin palvelu voi olla tilanteesta riippuen hoidollista, ennalta­ehkäisevää, korjaa­vaa, kehittävää. Pyrin hyvään yhteis­työ­suhteeseen asiakkaan kanssa, sillä uskon terapeutin ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen ja kohtaamisen itsessään olevan hoidollista ja terapeuttista. Työskentely­tapaani voisin kuvata integra­tiiviseksi. Keskitymme ehkä siihen, että asiakas löytää uutta tapaa olla ja mieltää itsensä. Usein puhummekin olemisen ja kokemisen tavan muutok­sesta, miten hahmottaa itsensä suhteessa ympäristöön. Omien arvojen selkiyt­täminen voi olla tarpeen. Joskus pyrimme selkeämmin ratkaisu­keskeiseen tapaan työskennellä. Joskus taas tuska ja kärsimys voi olla jo niin kroonistunut, että tärkeää on pysähtyä ja yhdessä pohtia, miten tästä eteenpäin.

Tarjoan myös lähivastaanottoa Pasilassa. Jos haluat tulla vastaanotolleni, ole yhteydessä minuun joko mailitse, soittamalla tai yhteydenottolomakkeen kautta.

”Jokainen meistä luo omaa elämäntarinaa. Joskus tämä tarina särkyy ja terapiassa luodaan uudenlaista, mielekästä tarinaa. Uskon vahvasti, että jokaisessa on potentiaalia löytää parempi suunta elämälleen. Joskus siihen vain tarvitaan ulkopuolista tukea. Kun ihminen pitää itsestään huolta ja voi hyvin, on sillä positiivista vaikutusta myös lähipiiriin. Mottoni onkin: Olet elämäsi tärkein ihminen.”

Palveluni

Tarjoan seuraavia vastaanottoja/palveluita: Videovastaanotto, puhelinvastaanotto, verkkokeskustelu, persoonallisuuden kartoitus.

Tarjoan myös lähivastaanottoa Pasilassa.