Me

Missiomme

Mielen­terveys koskettaa meitä jokaista, sillä onhan mielenterveys ihmisen ydin. E-psykologi haluaa luoda mielen­terveyttä tukevaa kulttuuria tuomalla palveluja yhä lähemmäksi jokaista ihmistä, tasapuolisesti. Missiomme on tarjota psykologin tukea, hoitoa ja konsul­taatiota matalalla kynnyk­sellä sinne, missä ihmiset ovat, vaikka sitten kotisohvalle. Näin olemme jokaisen tavoitettavissa!

Visiomme

Visiomme on olla nykyaikainen, vaihtoehtoisia vastaanottoja tarjoava psykologiyritys, etävastaanoton edellä­kävijä nyt ja tulevaisuudessa. Olemme asian­tuntevia E-psykologeja ja tunnemme ja hallitsemme etä­työskentelyymme kuuluvat menetelmät.

Arvomme

Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvot. Rehellisyys ja luotettavuus ovat meille itsestään selviä asioita. Olemme terveyden­huollon ammattilaisia ja työtämme teemme lain edellyt­tämällä tavalla sekä Psykologi­liiton laatimien ammatti­eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arvomme koostuvat neljästä Eestä:

E = Elämä

Asiakas ja hänen elämänsä on arvojemme ydin. Toimimme asiakas­lähtöisesti, aina asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden. Näemme, että asiakas on elämänsä keski­­pisteessä: ”Olet elämäsi tärkein ihminen” on lähtö­­kohta työskentelylle. Kuuntelemme asiakkaitamme tarkalla korvalla. Kuulemme mielellämme palautetta työstämme ja pyrimme ohjaamaan työtämme asiakas­­palautteiden pohjalta. Haluamme ottaa asiakkaat mukaan palveluidemme kehittämiseen.

 

E = Etä

Joustavuus ja matala kynnys palveluille – etänä, mutta aina lähellä. Tarjoamme helposti tavoitettavia, matalan kynnyksen psykologi­palveluja, aina asiakkaan tarpeista käsin suunniteltuina. Me emme tunne ns. virasto­työaikoja, vaan me tunnemme ennen kaikkea ihmisen yksilöllisine tarpeineen.

E = Edelläkävijä

Edellä­kävijyys ja nykyajan ratkaisu psykologipalveluille. Tiedostamme nykyajan tarpeet ja vaatimukset. Olemme ketteriä ja kuljemme nyky­hetkessä. Seuraamme maailman menoa ja tätä aikaa. Halu kehittyä ja kehittää vie meitä eteenpäin, emmekä jämähdä totuttuihin toiminta­tapoihin – uskomme etävastaanottoon.

E = Eteenpäin

Meidän työsken­telyämme ohjaa usko asiakkaan tulevaisuuteen. Katse ja fokus on enemmän nyky­hetkessä ja tulevai­suudessa, kuin mennei­syydessä. Uskomme, että menneisyydestä riippumatta aina on toivoa rakentaa hyvää tulevaisuutta. Katsomme asiakkaan kanssa yhdessä eteenpäin, kohti huomista.

Missiomme

Mielen­terveys koskettaa meitä jokaista, sillä onhan mielenterveys ihmisen ydin. E-psykologi haluaa luoda mielen­terveyttä tukevaa kulttuuria tuomalla palveluja yhä lähemmäksi jokaista ihmistä, tasapuolisesti. Missiomme on tarjota psykologin tukea, hoitoa ja konsul­taatiota matalalla kynnyk­sellä sinne, missä ihmiset ovat, vaikka sitten kotisohvalle. Näin olemme jokaisen tavoitettavissa!

Visiomme

Visiomme on olla nykyaikainen, vaihtoehtoisia vastaanottoja tarjoava psykologiyritys, etävastaanoton edellä­kävijä nyt ja tulevaisuudessa. Olemme asian­tuntevia E-psykologeja ja tunnemme ja hallitsemme etä­työskentelyymme kuuluvat menetelmät.

Arvomme

Kaikkea toimintaamme ohjaavat arvot. Rehellisyys ja luotettavuus ovat meille itsestään selviä asioita. Olemme terveyden­huollon ammattilaisia ja työtämme teemme lain edellyt­tämällä tavalla sekä Psykologi­liiton laatimien ammatti­eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arvomme koostuvat neljästä Eestä:

E = Elämä

Asiakas ja hänen elämänsä on arvojemme ydin. Toimimme asiakas­lähtöisesti, aina asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden. Näemme, että asiakas on elämänsä keski­­pisteessä: ”Olet elämäsi tärkein ihminen” on lähtö­­kohta työskentelylle. Kuuntelemme asiakkaitamme tarkalla korvalla. Kuulemme mielellämme palautetta työstämme ja pyrimme ohjaamaan työtämme asiakas­­palautteiden pohjalta. Haluamme ottaa asiakkaat mukaan palveluidemme kehittämiseen.

E = Etä

Joustavuus ja matala kynnys palveluille – etänä, mutta aina lähellä. Tarjoamme helposti tavoitettavia, matalan kynnyksen psykologi­palveluja, aina asiakkaan tarpeista käsin suunniteltuina. Me emme tunne ns. virasto­työaikoja, vaan me tunnemme ennen kaikkea ihmisen yksilöllisine tarpeineen.

E = Edelläkävijä

Edellä­kävijyys ja nykyajan ratkaisu psykologipalveluille. Tiedostamme nykyajan tarpeet ja vaatimukset. Olemme ketteriä ja kuljemme nyky­hetkessä. Seuraamme maailman menoa ja tätä aikaa. Halu kehittyä ja kehittää vie meitä eteenpäin, emmekä jämähdä totuttuihin toiminta­tapoihin – uskomme etävastaanottoon.

E = Eteenpäin

Meidän työsken­telyämme ohjaa usko asiakkaan tulevaisuuteen. Katse ja fokus on enemmän nyky­hetkessä ja tulevai­suudessa, kuin mennei­syydessä. Uskomme, että menneisyydestä riippumatta aina on toivoa rakentaa hyvää tulevaisuutta. Katsomme asiakkaan kanssa yhdessä eteenpäin, kohti huomista.

 

OMAN ELÄMÄN E-TAULUN ÄÄRELLÄ​

Jokaisella meistä on oma ainutkertainen elämä. Se on kuin taulu, johon voimme maalata kuvan, tehdä siitä aivan omanlaisensa.  Toisaalta tämä taulu on kuin elämämme E-taulu, jossa eet ovat joskus toisinaan enemmän tai vähemmän vinksinvonksin Joskus kuva tässä elämän taulussa muuttuu sumeaksi, on vaikea hahmottaa muotoja, ääriviivoja tai nähdä kokonaiskuvaa.

Silloin katseemme ei ole riittävän tarkka, ja tarvitsemme kumppanin tai rinnallakulkijan katsomaan elämämme taulua yhdessä meidän kanssa. Kun elämän E-taulun eet ovat sikin sokin, apuun tulee E-psykologi. E-psykologi on näiden tilanteiden asiantuntija. Hän on apunasi siellä, missä ikinä oletkin! E-Psykologin palvelut kiteytyvät E-kirjaimeen seuraavalla tavalla:

E - kirjain

E – kirjain muodostaa tikkaat, joita pitkin kapuat eteenpäin, kohti huomista, alhaalta ylöspäin.

E – on kuin ikkuna, näkymä johonkin uuteen.

E – kirjaimessa on kolme viivaa, tämä muistuttaa kolmesta tärkeästä asiasta elämässä: uni, ravinto ja liikunta.

E = Elämä

E = Energia

E = Empatia

E = Ekoteko

E = Etänä

E = Emootio

E = Ei (rajat)

E = Eksyminen (joskus jokainen eksyy)

E = Energia

E = Eteenpäin

E – kun e-kirjaimen kääntää alaspäin, se muodostaa kuin kaksi tukevaa pilaria keskellä olevalle pilarille. Tämä kuvaa sitä, miten tärkeää ulkopuolinen tuki on meille jokaiselle. Aina ei tarvitse pärjätä yksin.

Yhdessä E-psykologin kanssa saat oman elämäsi taulun järjestykseen. Sinä itse olet oman elämäsi keskipisteessä, tämän taulun tärkein ihminen, sen tekijä.

Olet elämäsi tärkein ihminen.