Työelämäpalvelut

Oletteko vastuullinen, työntekijöistä välittävä yritys tai organisaatio, joka haluaa ehkäistä työntekijöittensä uupumista ja mielenterveysongelmia? Haluatteko työntekijöistänne itsensä tuntevia, hyvinvoivia ja työssään kukoistavia?

Työterveyspsykologille tarvitaan lähete. Me mahdollistamme psykologille pääsyn jo vaikka saman päivän aikana. Sillä emme vaadi lähetettä.

Tavoitteena on varhainen ja ennaltaehkäisevä, helposti saavutettava, matalan kynnyksen palvelu työhyvinvoinnin tukemiseksi. Etävastaanottoa tarjoamme videovastaanotolla, puhelinvastaanotolla ja verkkokeskustelulla; asiakas saa itse valita, millä tavalla haluaa vastaanottonsa toteuttaa. 

Työyhteisö saa kauttamme oman psykologin ja tarvittaessa myös oman ajanvarauskalenterin, josta kukin voi itse varata aikaa psykologille; jo vaikka samalle tai seuraavalle päivälle.

Meillä on työkaluja auttaa, sillä olemme ihmismielen ja käyttäytymisen asiantuntijoita. 

Tarjoamme psykologin yksilökäyntejä ilman tarkempaa fokusta lyhyt-terapeuttisin menetelmin tai voitte valita ennalta käsiteltävää teemaa. Tarjoamme myös mm. mentorointia esimiehille; mahdollisuutta reflektoida omia esimiestaitoja, oppia ryhmien kanssa työskentelystä ja siitä, miten tukea työntekijöiden motivaatiota. 

Kerromme mielellämme lisää! Tarjouksen laadimme tarpeittenne ja toiveittenne pohjalta jo seuraavaksi päiväksi.

Teemoja työntekijöiden vastaanotoille

Motivaatio

Miten kasvattaa omaa sisäistä motivaatiota? Eikö työnteko enää nappaa samalla tavalla, kuin ennen? Tämä on henkilöille, jotka ovat huomanneet oman motivaation olevan laskusuunnassa ja haluavat jälleen löytää sisäisen kipinänsä.

Keskittyminen

Miten tukea omaa keskittymistä? Mieli vaeltaa ja keskittyminen herpaantuu herkästi? Tämä on henkilöille, jotka ovat huomanneet haasteita keskittymisessä.

Tavoitteen asettelu

Miten asettaa tavoitteita, jotka tukevat omaa jaksamista ja kehittymistä? Tuntuuko oma työnteko/ura epämääräiseltä, vailla suuntaa? Tämä on henkilöille, jotka kaipaavat tarkennusta ja suuntaa uralleen.

Itseluottamus

Miten tukea ja/tai kasvattaa itseluottamusta? Onko usko itseen vähissä? Tämä on henkilöille, jotka ovat huomanneet kokevansa paljon riittämättömyyden ja huonommuuden tunteita.

Palautuminen

Miten pitää huolta omasta palautumisesta? Tuntuuko työ ja mahdollisesti myös muu elämä puurtamiselta? Oletko ärtyisämpi ja/tai väsyneempi, kuin ennen? Tämä on henkilöille, jotka tarvitsevat tukea omaan jaksamiseen ja palautumiseen.

Uupumus

Miten oppia asettamaan omia rajoja? Sanotko herkästi kyllä kaikelle? Onko vaikea sanoa ei? Tämä on henkilöille, jotka ovat huomanneet tekevän enemmän, kun omat voimat sallisivat.

Omat vahvuudet

Missä sinä olet paras tai parhaimmillasi? Oliko vaikea vastata kysymykseen? Tämä on henkilöille, jotka vastasivat edelliseen kysymykseen kyllä ja haluavat kirkastaa omia vahvuuksiaan.

Itsensä johtaminen

Miten oppia paremmin johtamaan itseään? Esiintyykö sinulla haasteita priorisoinnissa ja/tai organisoinnissa? Henkilöille, jotka tuntevat, etteivät hallitse työtään tai omaa elämää.

Teemoja esimiesten vastaanotoille

1 Ryhmän optimaalisen kiinteyden edistäminen

Ryhmän tehtävä- ja sosiaalisen kiinteyden on tutkimuksissa huomattu olevan yhteydessä parempaan ja laadukkaampaan suoriutumiseen. Liian vahva sosiaalinen kiinteys voi kuitenkin olla myös haitallinen ryhmälle. Vastaanotolla käydään läpi, miten edesauttaa ryhmän kiinteyttä ja miten ennaltaehkäistä tai tunnistaa negatiivisia ryhmäilmiöitä.

2 Ryhmän psykologisen turvallisuudentunteen edistäminen

Ryhmän psykologinen turvallisuuden tunne on ensisijaisen tärkeää, jotta ryhmän jäsenet voivat antaa oman luovuutensa käyttöön ryhmälle ja sitoutuvat paremmin ryhmän toimintaan. Vastaanotolla käydään läpi, miten edistää psykologisen turvallisuudentunnetta ryhmässä.

3 Tavoitteenasettelu

Tavoitteenasettelu on tutkimusten mukaan yksi tehokkaimmista menetelmistä parantaa suoritusta! Jos sen siis tekee oikein. Vastaanotolla käydään läpi, miten asettaa ryhmän toimintaa edistäviä tavoitteita, jotka tukevat myös ryhmän yksilöitä.

4 Motivaatio

Kun sinulla ja työntekijöilläsi on korkea motivaatio työtä kohtaan ette vain tee parempaa tulosta, vaan myös voitte paremmin. Tutkimukset osoittavat, että henkilöt, jotka ovat sisäisesti motivoituneita tekemään jotakin sitoutuvat tekemiseen paremmin ja pitkäjänteisemmin, eivätkä luovuta vastoinkäymisten edessä niin helposti. Näillä tekijöillä on vaikutusta suorituksen laatuun positiivisesti. Vastaanotolla käydään läpi, miten edistetään sisäisen motivaation kasvua.

Uraohjaus-palvelu

Elääkö organisaationne muutostilanteessa? Tarkoittaako muutos organisaation sisällä uusiin työtehtäviin tai outplacement -siirtymiä? Tarvitseeko työntekijänne ymmärrystä omista ominaisuuksista, taidoista ja voimavaroista ajankohtaisessa muutostilanteessa?

Uraohjauspsykologin kanssa asiakas perehtyy kaikkeen siihen, mitä työelämä ja kenties uudenlaiset työnkuvat edellyttävät, ja mihin suuntaan oma kiinnostus-taito -kompassi osoittaa. Asiantuntijatason tehtävissä toimiville aktiivinen pohdinta ja työelämän suunnan selkeyttäminen tukee yksilön voimavaroja ja lisää mielekkäiden valintojen mahdollisuuksia. Organisaation näkökulmasta pohditut ja pohjustetut siirtymät luovat vahvinta pohjaa uusissa tehtävissä onnistumiselle, työhyvinvoinnille ja tuottavuudelle.

Psykologin uraohjauksessa työelämän muutosvaihetta läpikäyvä saa ymmärrystä mm:

  • omista henkilökohtaisista tavoitteista
  • voimavaroista
  • siirrettävistä taidoista
  • henkilökohtaisista ominaisuuksista 
  • persoonallisuuteen liittyvistä piirteistä työelämässä.

Uraohjauspsykologi:

  • on ihmisen elämänkaaren ja mielen hyvinvoinnin laaja-alaisin asiantuntija
  • on työelämän muutoksissa ja haasteissa luotettava ajattelun apuri
  • tunnistaa etenemisen ja päätöksenteon esteet
  • uraohjauksen menetelmät perustuvat tutkittuun ajantasaiseen tietoon
  • asiakasta suojaavat psykologien ammattieettiset säännöt

Kerromme mielellämme lisää!

Referenssit

Hopea-Puro Oy

Hopea-Puro Oy on koronavuoden aikana ollut E-psykologin asiakas. Henkilökuntamme sai käyttää E-psykologin palveluita vapaasti etänä työaikana. Teemoina olivat mm. työyhteisön psykologinen turvallisuus

Lue lisää »